Special offer
e-Raptor Card Holder 2S FullPrint Lava
e-Raptor Card Holder 2S FullPrint Lava
€4.00 €2.60
szt.
e-Raptor Card Holder - 5S HDF
e-Raptor Card Holder - 5S HDF
€10.20 €6.63
szt.
e-Raptor Card Holder - Basic S
e-Raptor Card Holder - Basic S
€3.20 €2.08
szt.
e-Raptor Card Holder 18L DIY
e-Raptor Card Holder 18L DIY
€30.50 €19.83
szt.
e-Raptor Card Holder - 2L DIY
e-Raptor Card Holder - 2L DIY
€6.20 €4.03
szt.
e-Raptor Storage Big Box - Claws
e-Raptor Storage Big Box - Claws
€49.50 €32.18
szt.
e-Raptor Card Holder 18S DIY
e-Raptor Card Holder 18S DIY
€28.00 €18.20
szt.
e-Raptor Card Holder - 5S Solid transparent
e-Raptor Card Holder - 5S Solid transparent
€15.20 €9.88
szt.
e-Raptor Card Holder - Basic L
e-Raptor Card Holder - Basic L
€4.20 €2.73
szt.
e-Raptor Card Holder L Dragon FullPrint Gray
e-Raptor Card Holder L Dragon FullPrint Gray
€5.70 €3.71
szt.
e-Raptor Insert Cthulhu: Death May Die
e-Raptor Insert Cthulhu: Death May Die
€78.00 €66.30
szt.
e-Raptor Card Holder - 3S Solid
e-Raptor Card Holder - 3S Solid
€10.20 €6.63
szt.
e-Raptor Card Holder S Dragon FullPrint Gray
e-Raptor Card Holder S Dragon FullPrint Gray
€4.70 €3.06
szt.
e-Raptor Universal Box Medium Wooden
e-Raptor Universal Box Medium Wooden
€40.50 €26.33
szt.
e-Raptor Card Holder - 6S DIY Elven
e-Raptor Card Holder - 6S DIY Elven
€19.20 €12.48
szt.
e-Raptor Card Holder - 2L HDF
e-Raptor Card Holder - 2L HDF
€8.20 €5.33
szt.
e-Raptor Card Holder L Dragon FullPrint Red
e-Raptor Card Holder L Dragon FullPrint Red
€5.70 €3.71
szt.
e-Raptor Big Box Dividers
e-Raptor Big Box Dividers
€5.20 €3.38
szt.
e-Raptor Card Holder 5S FullPrint Lava
e-Raptor Card Holder 5S FullPrint Lava
€18.00 €11.70
szt.
e-Raptor Card Holder - 2L Solid
e-Raptor Card Holder - 2L Solid
€12.20 €7.93
szt.
e-Raptor Card Holder 2S Solid
e-Raptor Card Holder 2S Solid
€8.20 €5.33
szt.
e-Raptor Card Holder L Dragon Transparent
e-Raptor Card Holder L Dragon Transparent
€9.20 €5.98
szt.
e-Raptor Trading Card Storage Big Box - Wooden
e-Raptor Trading Card Storage Big Box - Wooden
€85.00 €55.25
szt.
Newsletter
Enter your e-mail address if you want to receive information about new products and promotions.
Tablica Informacji


INFORMACJE DLA KONSUMENTA*

*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

SPRZEDAWCA

E-RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. gen. Stanisława Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000484744, NIP 9372668029, nr REGON 24341704500000 .

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. gen. Stanisława Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Adres e-mail: michal@e-raptor.pl
 3. Telefon: +48 663509666

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca wyda towar Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

WARUNKI REKLAMACJI

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad – chyba że Sprzedawca poinformował Konsumenta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 4. Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Sklepie.

W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu.

Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w niniejszym dokumencie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 
  Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że ich administratorem będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach:

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Zawarcie umowy sprzedaży
 • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane Sprzedawca będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się ze Sprzedawcą, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium